Gjykata Kushtetuese shfuqizon vendimin e Llogës për vendosje të grafës etnike në certifikatat e lindjes/vdekjes dhe ato martesore

Me shumicë votash “për” Gjykata Kushtetuese ka vendosur që të shfuqizoj udhëzimin e ministrit të Drejtësisë Krenar Lloga për përfshirjen e grafës etnike në certifikatat…

Lexo më tepër Gjykata Kushtetuese shfuqizon vendimin e Llogës për vendosje të grafës etnike në certifikatat e lindjes/vdekjes dhe ato martesore