NQP Shkup: Studentët e rregullt për herë të parë të regjistruar në vitin akademik 2021/2022, kanë të drejtë për biletë falas vjetore për transport publik

Të gjithë studentët e rregullt të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2021/2022 në ndonjërin prej fakulteteve shtetërore në Shkup kanë të drejtë…

Lexo më tepër NQP Shkup: Studentët e rregullt për herë të parë të regjistruar në vitin akademik 2021/2022, kanë të drejtë për biletë falas vjetore për transport publik