Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit në Republikën e Maqedonisë Veriore ka miratuar vendim me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës rriten mesatarisht për 0,88% krahasuar me vendimin e datës 4.05.2022.

 

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 2,00 denarë/litër, ndërsa çmimi me pakicë i benzinës EURODIZEL (DE V) ulet për 0,50 denarë/litër.

Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë shtëpiake (EL-1) nuk ndryshon.
Çmimi me pakicë i mazutit M-1 NS rritet për 0,261 den/kg dhe tani do të arrijë në 53,848 den/kg.
Nga data 10.5.2022 nga ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Motor benzin EUROSUPER BS – 95 90.50 (dena/litër);
Motor benzin EUROSUPER BS – 98 92,50 (denarë/litër);
Naftë EURODIESEL BS (DE V) 89.50 (dena/litër);
Vaj për djegie Extra light 1 (EL-1) 87.50 (den/litër);
Naftë M-1 NS 53,848 (denarë / kg.