Të nderuar lexues

Në qoftë se keni ndonjë problem, u mohohen të drejtat ligjore, u bëhet padrejtësi, diskriminoheni e kështu me radhë, denonconi në www.ora24.tv

Ne do të publikojmë çdo denoncim tuajin, ndërsa u garantojmë se do të ruajmë privatësinë tuaj dhe Ju do të mbeteni sekret.

Të kontribuojmë për ngritjen e vetëdijes qytetare. Të mbrojmë veten dhe të drejtën!