Fatmir Limani i përgjigjet Ali Ahmetit në lidhje me pasuritë e funksionarëve

Fatmir Limani

SKENER I VËRTETË

Foto1).
Unë, Babai, Naimi, XHA. ISAMI te shtëpia e Ali Ahmetit, përpara se vje në vendlindje.

Foto 2).
Kulla-Vilë e Ali Ahmetit, mbi themelet e shtëpisë së vjetër, pas ardhjes në vendlindje.

Foto 3).
Vila në Bukovik…..

Foto 4).
Kulla-Vilë e shoferit, pasi u bë drejtues, udhëzues, këshillues i tij…

Të tjera herë…, me risi…