Filkov: Këshillat komunal i kushtojnë shtetit 3.5 milion euro në vit

SHKUP – Gazetari German Filkov nga Qendra për Komunikime Civile në Studio 10 foli për shumën totale vjetore të paguar 1319 këshilltarëve dhe kryetarëve të këshillave, e cila është më shumë se 215 milion denarë ose pak më shumë se 3.5 milion euro. Shuma e tarifës mujore varet nga numri i banorëve në bashki dhe përcaktohet si përqindje e pagës mesatare në vend. njofton 24.mk

Presidentët marrin një shumë prej 30% më të lartë se këshilltarët. Një kusht për të paguar shumën e njëhershme është të mbash të paktën një seancë në muaj. Këshilltarët e Qytetit të Shkupit marrin shumën më të madhe mujore të pagës mesatare prej 24 mijë denarë, por ata gjithashtu mbajnë më shumë seanca gjatë muajit. Nga komunat e tjera, më të paguarit janë këshilltarët në Kërçovë që marrin 19 mijë denarë në muaj, dhe më pak të paguarit janë këshilltarët në Vevçani të cilët marrin pak më pak se 5 mijë denarë në muaj. Vetëm 12 komuna paguajnë një tarifë më të ulët mujore sesa maksimumi ligjor, dhe 15 komuna shkojnë edhe mbi këtë kufi.

Shumica e seancave mbahen çdo vit nga Qyteti i Shkupit, vitin e kaluar deri në 27, dhe të paktën 6 u mbajtën në Centar Zupa. Mesatarisht, këshillat bashkiakë zhvilluan 15 seanca në vit.

“Shuma e parave nuk është më e keqja këtu, sepse ata paguhen për atë për të cilën janë zgjedhur, por përgjegjësia dhe ndikimi i tyre janë shumë më të mëdha, sepse këshilltarët komunalë kanë një ndikim të madh. Të gjithë ata që shohim, Ohri, UNESCO, një moratorium në qendër, Karposh, ata hakmarrës komunal votuan për ato plane. “Ata kanë një fuqi të madhe.” Prokurimi publik është blerja e mallrave dhe shërbimeve nga institucionet shtetërore nga sektori privat dhe blihet përmes tenderit”, tha Filkov.

 Vitin e kaluar ishte i pari me zbatimin e ligjit të ri, i cili është me natyrë evropiane, por efektet ende nuk mund të shihen, për shkak të të dy gjërave, përdorimit të vazhdueshëm të çmimit më të ulët dhe ankandit të kompanive që një herë pasi dhanë çmimet më të ulëta, përsëri ulen në mënyrë që të fitojë tenderin/ora24.tv