FSM me propozime për paketën e pastë ekonomike

Federata e Sindikatave të Maqedonisë bën thirrje që të bëhen të gjitha përpjekjet me paketën e pestë të masave për të ndihmuar punëtorët, ndërmarrjet dhe shërbimet publike të mbijetojnë krizën në mënyrë që ata të kthehen në aktivitetet normale kur të ketë mbaruar. Raporton netpress.net.mk

Të gjitha masat duhet të synojnë në ruajtjen e vendeve të punës, duke mbrojtur nga papunësia dhe humbja e të ardhurave dhe zbutjen e humbjeve financiare.

Njerëzit që janë të sëmurë, kujdesen për një familje ose nuk janë në gjendje të punojnë për shkak të koronavirusit nuk duhet të vuajnë financiarisht, kështu që Qeveria duhet të sigurojë ndihmë financiare për të gjithë.

Në këtë drejtim, ne propozojmë:

  1. Qeveria për të siguruar ndihmë financiare dhe mbështetje për kompanitë që nuk do të jenë në gjendje të kryejnë sipërmarrje biznesi për shkak të virusit ose do t’i kryejë ato në një shkallë të reduktuar ndjeshëm, kryesisht dhe ekskluzivisht për të siguruar fonde për pagat e punëtorëve;
    SSM kërkon subvencionimin e pagave si një masë për të vazhduar atje ku prodhimi zvogëlohet siç përcaktohet në paketën e katërt të masave, por që duhet të paguhet drejtpërdrejt në llogaritë e punëtorëve të cilat provuan të ishin më se të nevojshme për shkak të ripërdorimit të fondeve nga financat mbështetje për pagesën e pagave për punëtorët e siguruar nga Qeveria, duke pasur parasysh që për herë të 5-të, punëdhënësit i lanë punëtorët pa ndonjë ekzistencë, dhe për këtë ata morën fonde nga Shteti.

Për më tepër, një nga kushtet kryesore për të marrë mbështetje financiare duhet të jetë kthimi i punëtorëve të cilët janë pushuar nga puna, dhe gjithashtu të jetë i detyrueshëm pas përdorimit të masës punëdhënësit të cilët kanë marrë mbështetje financiare për pagën e pagave për të mbajtur ose mos pushuar nga puna punëtorët të paktën 3 muaj pas përfundimit të masës.

  1. Ne besojmë se punëtorët që kanë përdorur masa të tilla si të sëmura kronike, gratë shtatzëna, kujdesi për fëmijët deri në 10 vjet, duhet të paguhen në shumën e pagës së tyre, pa e zvogëluar atë, dhe në të njëjtën kohë të kujdesen për nënat që kanë përdorur lejen e lindjes, dhe kontrata e tyre e punës u ndërpre për çfarëdo arsye dhe ata kanë të drejtë në pushim të lehonisë me pagesë.
  2. SSM përsëri propozon që kompensimi i pagës për mungesën në punë për shkak të infeksionit nga Kovid-19, izolimi dhe vetëm izolimi për shkak të ekspozimit ndaj Kovid-19 të jetë 100% e bazës së përcaktuar me ligj.
    Theksojmë se Federata e Sindikatave të Maqedonisë beson se Rregullorja për listën e sëmundjeve profesionale si sëmundje profesionale duhet të konsiderohet infeksion me Covid-19, jo vetëm për profesionistët shëndetësorë, por edhe për punëtorët nga industritë e tjera dhe të punësuarit në institucionet ku kontakti dhe ekspozimi i Kovid- 19. është i mundur, dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të propozojë një projekt zgjidhje ligjore ose një zgjidhje të propozuar në Rregullore sa më shpejt të jetë e mundur.
  3. Drejtimi i zbatimit të prokurimit publik nga organet shtetërore, ekskluzivisht nga kompanitë vendase që nuk kanë pushuar nga puna punëtorët në mënyrë të padrejtë dhe nuk kanë abuzuar me mbështetjen financiare për pagimin e pagave.

CCM, duke u nisur nga fakti se institucionet kompetente kombëtare dhe botërore tregojnë se kjo normalitet i ri i shkaktuar nga Covid-19 do të zgjasë për një periudhë më të gjatë dhe në të ardhmen, përveç masave të subvencionit dhe ndihmës, qeveria do të ndërmarrë angazhim më të madh për të siguruar investime të reja nga origjinë e huaj dhe të sigurojë masa ekonomike për rregullim më efikas të ndërmarrjeve për të vazhduar sipërmarrjet ekonomike në mënyrë që të sigurojnë punë reale dhe të qëndrueshme dhe të sigurojnë jetesën për të gjithë qytetarët.

Ne gjithashtu kërkojmë nga Qeveria që të kujdeset, mbështetje financiare dhe investime që do të sigurohen për kompanitë që janë në përputhje me ligjet dhe marrëveshjet kolektive, që nuk kanë keqpërdorur fonde nga mbështetja financiare nga shteti dhe që kanë pushime nga puna të pabazuara, si dhe për kompanitë e borxhit që do të marrin mbështetje financiare dhe investime për kthimin e punëtorëve të cilëve u është ndërprerë puna.

Ne propozojmë që një nga kushtet për sigurimin e mbështetjes financiare dhe investimeve nga shteti të jetë organizata sindikale në kompani, në mënyrë që ne si përfaqësues të punëtorëve të garantojmë dhe kontrollojmë përdorimin e fondeve, ndër të tjera për pagën dhe sigurimet shoqërore të punëtorëve./ora24.tv