Intervistë me Dritan Imeri, Zëvendës drejtor në Qendrën shtetërore për provime.

Në intervisën për Ora24.tv, zëvendës drejtori Dritan Imeri flet për:

– Cilat do të jenë risitë në Maturën Shtetërore?

– Sa drejtor, arsimtar dhe profesorë janë të paraqitur për trajnim dhe provim në këtë Qendër?

– Çka ndodh me provimet ndërkombëtare?

Për këto dhe çështje tjera rreth Qendrës shtetërore për provime ndiqni intervistën e plotë…