MAR: Ligji për burimet minerale të mos miratohet pa debat publik

MAQEDONI – Shoqata e Minierave e Maqedonisë apelon sot që ndryshimet në ligjin për burimet minerale nuk duhet të miratohen në një procedurë të shkurtuar. raporton nezavisen.mk

Reagimi thotë se muajt e fundit MAR ka reaguar ndaj tekstit të propozimit për Ligjin për Ndryshimet në Ligjin për Burimet Minerale, të paraqitur në një procedurë parlamentare për miratim me procedurë të shkurtuar.

“U mbajtën takime pune me organet kompetente shtetërore dhe u paraqitën propozime konkrete për ndryshime në tekstin e Ligjit, por, megjithatë, asnjë nga indikacionet, propozimet dhe vërejtjet e Shoqatës së Minierave të Maqedonisë nuk përfshihen në tekstin e propozuar të Ligjit. e cila është planifikuar të shqyrtohet me procedurë përmbledhëse në Seancën e 30-të të Asamblesë së RSM, të planifikuar për 18 Janar 2021”, theksojnë MAR.

MAR thekson se Ligji për Burimet Minerale është një ligj kompleks, ndryshimet në të cilat kërkojnë një debat të gjerë publik, dhe jo miratimin e tyre me procedurë përmbledhëse me ndryshime të njëanshme të propozuara nga ministria kompetente. Dispozitat ligjore që krijojnë pasiguri ligjore dhe hartojnë legjislacionin pa përfshirjen e të gjithë aktorëve janë në kundërshtim me parimet e transparencës dhe gjithëpërfshirjes.

“Dispozitat e paqarta dhe të pasakta të tekstit të propozuar të ligjit, të cilat lënë hapësirë ​​për veprim subjektiv dhe arbitrar nga organet kompetente shtetërore, krijojnë pasiguri ligjore dhe një klimë të pafavorshme investimesh për kompanitë që veprojnë në këtë sektor,” lexon letra për mediat.

Ata theksojnë se duke pasur parasysh kompleksitetin e ndryshimeve të planifikuara dhe efektet e mundshme në operacionet e ndërmarrjeve, Shoqata e Minierave të Maqedonisë apelon për të ndaluar procedurën e mëtejshme të miratimit të këtij projektligji për ndryshimin e Ligjit për Burimet Minerale dhe tërheqjen e tij. , si dhe krijimin e një grupi pune, i cili përveç përfaqësuesve të ministrisë kompetente, do të përfshijë përfaqësues të MAR, komunitetit shkencor dhe profesional, si dhe organizatave joqeveritare, të cilat do të punojnë së bashku, përmes një procesi konsultimi, për të përgatitur të dispozitave ligjore./ora24.tv