Nuk ndalen shkeljet e të drejtave të punëtorëve, nevojitet bashkëpunim me disa sindikatat

Gjatë krizës socio-ekonomike nuk u ndalën shkeljet e të drejtave të punëtorëve. Gjatë miratimit të masave nevojitet shteti të bashkëpunojë me disa shoqata dhe sindikata, ndërsa jo vetëm me një Sindikatë, ose sërish vendimet t’i sjellë në mënyrë politike dhe pas dyerve të mbyllura. Në ndërkohë, lufta e Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik (SPGPM) për të drejtat e punëtorëve është larg nga fundi, më së shumti probleme ka te mediumet më të vogla dhe ato lokale, raporton zhurnal.

Ky ishte konkluzioni i uebinarit të sotëm për respektimin dhe përparimin e të drejtave të punëtorëve në mediume me temën “Pse dhe për ç’farë punojmë”, të organizuar nga SPGPM.

Kristina Ampeva, kryetare e SHMDP “Glasen Tekstilec” në uebinar theksoi se si shoqatë ishin të parët që ngritën çështjen e pagës minimale, e cila tani vlen për të gjithë punëtorët në mënyrë të barabartë.

Sipas saj, e rendit është njëherë të rritet paga minimale me vendim politik, Megjithatë, siç potencoi kjo në plan afatgjatë nuk është e qëndrueshme.

Gjithashtu, Ampeva përmendi se nëse Qeveria planifikon ta rritë pagën minimale për sektorin publik, atë duhet ta vendosë në buxhet për vitin e ardhshëm.

Potencoi se ka mjaft nga administrata publike të cilët edhe tani marrin pagë nën minimale ose minimale. Këtë duhet gjithë shteti si punëdhënës më i madh ta sigurojë në buxhet.

Ampeva potencoi se nevojitet bashkëpunim mes shoqatave dhe sindikatave që të kundërshtohen në disa vendime të cilat miratohen ndërsa janë të dëmshme.

Tamara Gërnçaroska, gazetare dhe anëtare e Bordit Ekzekutiv të Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik potencoi se SPGPM ende nuk ka përfunduar me luftën për të drejtat e punëtorëve, edhe pse tashmë ekzistojnë disa ndryshime.

Ajo tha se të drejtat e punonjësve mediatik në mediumet e mëdha janë më të rregullta, mbetet të rirregullohet te portalet dhe te mediumet private, por edhe mediumet lokale, ku ende janë dy apo tre njerëz që nuk punojnë, prej të cilëve njëri është pronar i cili punon edhe këtu, dhe tha, më vështirë shkon ajo luftë.

Problemi më i madh, siç theksoi, është rregullimi i pushimeve vjetore, regresi për K-15, i cili nuk paguhet ose kthehet. Ekzistojnë edhe raste ku u zvogëlohet paga, por edhe raste ku për t’u paguar regresi, muajin tjetër u zvogëlohet paga, që të zvogëlohet shpenzimi të cilin e ka pasur firma për ta paguar regresin, tha Gërnçaroska../ora24.tv