Për 10 vite nga Maqedonia janë larguar rreth 260 mijë banorë

Shkup, 24 nëntor – Boletini ekonomik nga Instituti EPIK ka dhënë përqindjet e qytetarëve të migruar nga vendet e rajonit në shtetet e BE-së. Sipas kësaj të dhëne Shqipëria ka përqindjen më të madhe të banorëve të saj të migruar në vendet perëndimore, edhe atë 44% e qytetarëve, të cilët kanë migruar në 10 vitet e fundit. Në grafikonin e përpiluar nga Instituti EPIK, Shqipëria pasohet nga Serbia dhe më pas Kosova, transmeton gazeta Koha.
Nga lista e shteteve në grafikon, të cilën e përbëjnë gjashtë shtetet e rajonit, si Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina, vendi ynë është e pesta me radhë. Brenda 10 viteve të fundit, nga Maqedonia e Veriut janë shpërngulur 258.020 banorë.