Përparimi i karrierës së mësuesve – për SONK hapi i madh, por nuk duhet të ngutet

ARSIM – Mësuesit e shkollës fillore mund të aplikojnë për titullin mentor deri më 21 janar, pra për avancim në karrierë që do t’u sigurojë atyre të ardhura më të larta. raporton kanal5.com.mk

Ministria e Arsimit dhe Shkencës paraqet parashikimin e Ligjit të ri për Mësuesit dhe Bashkëpunëtorët Profesionalë në Shkollat ​​Fillore dhe të Mesme dhe në përputhje me Planin për reformimin e plotë të sistemit arsimor, i cili synon motivimin personal të mësuesve për punë dhe ngritjen e dinjitetit dhe rëndësisë shoqërore. të veprimtarisë së iluminizmit.

Dhjetë ditë më parë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpalli thirrjen e parë (për këtë vit kalendarik), e cila parashikon që një mësues nga secila shkollë fillore në komunat në të gjithë vendin dhe në Qytetin e Shkupit të përparojnë si mentor. Kandidati duhet të ketë të paktën shtatë vjet përvojë pune si mësues, të jetë i punësuar për një kohë të pacaktuar dhe të përmbushë standardet profesionale për një mësues mentor.

Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës – SONK mirëpret fillimin e zhvillimit të karrierës së mësuesve në tituj, i cili është parashikuar në Marrëveshjen Kolektive nga viti 2006 dhe nuk është realizuar deri më tani, por beson se, përkundër qëllimeve të mira, kriteret për promovim janë të paqëndrueshme dhe mund të shkaktojë pakënaqësi tek mësuesit.

“Është mirë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe ky Ministër kanë gjetur dëshirën, vullnetin dhe burimet e fondeve për të zbatuar përfundimisht Marrëveshjen Kolektive dhe për të realizuar atë që është rënë dakord me autoritetet 15 vjet më parë, pasi ai ka titujt. Sidoqoftë, përsëri, po ndërmerren hapa shumë të nxituar për të përmbushur nevojat e punëtorëve, të cilat gjithashtu mund të jenë kundërproduktive. Ky hap i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është i mirë, por është shumë ambicioz dhe gabimet mund të bëhen me hapa kaq të shpejtë”, tha për MIA Jakim Nedelkov, president i SONK.

Sipas tij, përparimi mund të fillojë në shtator si një program pilot për të identifikuar dobësitë dhe pikat e forta dhe të bëjë, siç tha ai, një program të qëndrueshëm që do të zbatohet për dekada.

Thirrja përfshin vetëm mësuesit në shkollën fillore, dhe jo në shkollat ​​e mesme, të cilët në këtë mënyrë, thotë Nedelkov, janë të diskriminuar në mundësinë e avancimit në karrierën e tyre. Vërejtja e tij është afati i shkurtër brenda të cilit kandidati duhet të mbledhë dokumentacionin për të provuar se i plotëson kushtet. Thirrja është botuar më 4 janar dhe zgjat deri më 21 janar, që është e kundërta, tha ai, e Rregullores për mënyrën e formimit, përbërjen e komisioneve, etj., E botuar në Gazetën Zyrtare.

“Sipas Rregullores, procedura duhet të fillojë në qershor, me përfundimin e vitit shkollor, dhe të përfundojë në faza deri në fund të vitit të ardhshëm. Pra, procesi i mbledhjes së dokumenteve dhe vërtetimit të avancimit në karrierë do të zgjaste praktikisht një vit, dhe sipas thirrjes, duhen 16 ditë për të dorëzuar dokumentacionin për komisionin, i cili nuk është formuar ende, deri më 10 shkurt për të shqyrtuar të gjitha dokumentet dhe për të bërë një renditje. një listë e mësuesve që do të përparojnë”, tha presidenti i SONK.

Ai gjithashtu vëren se promovimi është i kufizuar në vetëm një mësues nga shkolla, dhe se shtatë vjet për tu ngritur në titullin e mentorit nuk janë të mjaftueshme, sepse, siç mendon ai, zanat duhet të “piqet” shumë më tepër.

– Ndoshta kolegët e mi më të rinj do të më fajësojnë për këtë, por unë personalisht mendoj se ata duhet të kenë përvojë shumë vjeçare të punës si mentor. Ata duhet të mentorojnë kolegët më të rinj, kursantët në shkollë, për të ndihmuar kolegët që kanë mbetur prapa për sa i përket përgatitjes dhe zbatimit të orëve. Ata do të jenë ndër bartësit e arsimit cilësor në vend, shtoi Nedelkov.

SONK do të kërkojë një takim pune me Ministren Mila Carovska për të gjetur zgjidhjen më të mirë për reformat në arsim, dhe këto vërejtje do të paraqiten së bashku me ato në draft konceptin për arsimin fillor. Në një takim me përfaqësuesit e anëtarësisë këto ditë, SONK konfirmoi qëndrimin në lidhje me konceptin i cili është postuar në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për sugjerime dhe propozime deri më 20 janar.

Theshtë e paqartë për Sindikatën se cila lëndë do të përfaqësohet për sa orë në javë, si do të punojnë mësuesit e lëndëve që duhet të bashkohen në lëndët Shkencat e Natyrës dhe Shkencat Sociale. Isshtë e pamundur, thotë Nedelkov, të harmonizohet orari i mësuesve në një hyrje kaq të kombinuar të mësimdhënies.

“Ndoshta mund të planifikohet për një klasë, por për tre nga gjashtë, për tre nga shtata, për tre nga tetë, cili mësues do të shkojë ku. Nuk kemi përgjigje specifike, informacioni është shumë i shkurtër. Ne morëm një përgjigje nga Ministri se askush nuk do të mbetet pa klasa dhe të gjithë mësuesit do të punësohen në shkolla shtesë për aktivitete jashtëshkollore të nxënësve, se të gjithë do të kenë një fond klasash dhe askush të mos shqetësohet për pagën e tyre. Sidoqoftë, ne nuk kemi ndonjë dokument specifik që thotë se për të qenë i sigurt”, tha Nedelkov për MIA, duke shtuar se shumë shkolla nuk kanë as kushte për qëndrim të zgjatur në shkollë kur të gjithë mësuesit do të duhet të kenë aktivitete në të njëjtën kohë, secili në një klasë të veçantë.

Lidhur me mënyrën se si e vlerëson gjysmën e parë të vitit shkollor 2020/2021, udhëheqësi i sindikatës tha se në fillim ata përballen me probleme me pajisjet teknike – internet të qëndrueshëm dhe kompjuterë për mësuesit që punojnë në internet nga shtëpia, dhe kanë fëmijët e tyre të cilët në të njëjtën kohë ndjekin mësimin e pajisjeve të IT. Pas muajit të parë (tetor), kishte një problem në pagimin e punës jashtë orarit për ata mësues që punojnë dy herë, pra me dy grupe nga e njëjta klasë, sepse në orët e pranisë fizike, protokollet kërkojnë maksimumi 20 studentë në klasë.

Rreth një mijë mësues në vend, sipas të dhënave nga SONK, në gjysmën e parë të vitit kanë punuar ekstra – për shkak të dublikimit të klasave në klasa të ndara në dy grupe ose me studentë të cilët për arsye të ndryshme zgjodhën mësimin në internet dhe nuk vijnë në shkollë ose nuk angazhohen për të paraqitur materiale të shtypura për fëmijë që nuk përfshihen në asnjë model mësimor.

Megjithëse ata nuk prisnin probleme në pagimin e punës jashtë orarit, sepse është rregulluar në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës dhe Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive, dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës bëri thirrje për këtë, drejtorët e disa shkollave shmangën pagimin e tyre. SONK përmes avokatëve të tij filloi procedurat ligjore dhe paditë tashmë janë proceduar.

Nedelkov tha se ka mësues që u tërhoqën për shkak të presionit dhe nuk donin të ngrinin padi. Justifikimet e shkollave dhe komunave ishin se ata nuk kishin para për t’i paguar ato.

“Dhe kjo nuk është e vërtetë, sepse Ministria e Arsimit dhe Shkencës na siguroi se ka caktuar fonde për shpërblimin shtesë të mësuesve të cilët kanë punuar me dy grupe dhe se çdo listë e pagave të paraqitura me buxhet të shtuar mbi atë bazë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të mbulojë. Sidoqoftë, ka drejtorë që mendojnë se duhet të paguajnë nga xhepi i tyre atë që dikush ka bërë me shumë ndershmëri dhe analoge me punën e tyre, fondet janë shumë të vogla dhe simbolike”, shtoi presidenti i SONK./ora24.tv