Puna nga shtëpia, me kushte të këqija

Pandemia Covid-19 ka rritur në mënyrë dramatike numrin e njerëzve që punojnë nga shtëpia, shumë prej të cilëve kanë kushte të këqija pune dhe mbrojtje të pamjaftueshme, sipas një raporti nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO). Sipas ILO, rreth 260 milion njerëz në botë kanë punuar nga shtëpia para krizës. transmeton mkd.mk

ILO konsideron se një mbrojtje më e mirë është e nevojshme për ata që punojnë nga shtëpia dhe se puna e tyre, e cila zhvillohet në intimitetin e shtëpisë, shpesh është “e padukshme”. Një shembull është vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, ku pothuajse të gjithë punëtorët shtëpiak (90 përqind) punojnë në mënyrë informale.

“Punëtorët që punojnë nga shtëpia zakonisht ballafaqohen me kushte më të këqija sesa ata që punojnë jashtë shtëpisë, madje edhe në profesione me aftësi të larta. Punëtorët në shtëpi fitojnë mesatarisht 13 përqind më pak në Mbretërinë e Bashkuar, 22 përqind më pak në Shtetet e Bashkuara, 25 përqind më pak në Afrikën e Jugut dhe rreth 50 përqind më pak në Argjentinë, Indi dhe Meksikë.

“Punëtorët që punojnë nga shtëpia gjithashtu përballen me rreziqe më të mëdha të sigurisë dhe shëndetit dhe kanë më pak mundësi për të hyrë në trajnim sesa punëtorët që nuk punojnë nga shtëpia, gjë që mund të ndikojë në mundësitë e tyre të përparimit në karrierë.” Raporti.

Ai gjithashtu thotë se ata që punojnë nga shtëpia nuk kanë të njëjtin nivel të mbrojtjes sociale si punonjësit e tjerë, dhe këta punonjës ka më pak të ngjarë të jenë pjesë e një sindikate ose të mbuluar nga një marrëveshje kolektive.

Sipas ILO, para krizës së Coyote, kishte rreth 260 milion punëtorë shtëpiakë në botë, që përfaqësonin 7.9 përqind të punësimit total, dhe 56 përqind e tyre, ose 147 milion, ishin gra. Kjo përfshin ata që punojnë në distancë rregullisht dhe një numër punëtorësh të përfshirë në prodhimin e mallrave jo-automatizuar, të tilla si artizanat, qëndisje dhe pajisje elektronike. Kategoria tjetër, punonjësit e platformës dixhitale, ofron shërbime të tilla si përpunimi i kërkesave të sigurimeve, redaktimi dhe korrigjimi i tekstit, shënimi i të dhënave për trajnimin e sistemeve të inteligjencës artificiale.

Nga muajt e parë të pandemisë së shkaktuar nga covid-19 në vitin 2020, vlerësohet se një në pesë punëtorë ka punuar nga shtëpia, por të dhënat për tërë vitin 2020, pasi të jenë në dispozicion, pritet të tregojnë një rritje të konsiderueshme të kësaj figure.

Rritja e punës me bazë në shtëpi ka të ngjarë të vazhdojë në vitet e ardhshme, thotë raporti, dhe nevoja për të adresuar çështjet me të cilat përballen punëtorët me bazë në shtëpi dhe punëdhënësit e tyre do të rishfaqet.

Puna nga shtëpia shpesh nuk është e rregulluar sa duhet, dhe përputhja me ligjet ekzistuese mbetet një sfidë. Në shumë raste, punëtorët shtëpiak klasifikohen si kontraktorë të pavarur dhe për rrjedhojë përjashtohen nga fusha e legjislacionit të punës.

“Shumë vende rreth botës kanë legjislacion, diku plotësohet me marrëveshje kolektive, e cila rregullon mangësi të ndryshme të punës së denjë në lidhje me punën nga shtëpia. Sidoqoftë, vetëm 10 shtete anëtare të ILO-s e kanë ratifikuar Konventën 177, e cila promovon trajtim të barabartë të punëtorëve shtëpiak dhe personave të tjerë të pagave dhe vetëm disa vende kanë një politikë gjithëpërfshirëse të brendshme të punës ”, tha Janine Berg, ekonomiste e vjetër e ILO-s. dhe një nga autorët e raportit.

Raporti gjithashtu përmban rekomandime specifike që do të japin dukshmëri më të madhe për të punuar nga shtëpia, dhe kështu një mbrojtje më të mirë. Për punëtorët industrialë që punojnë nga shtëpia, theksohet rëndësia e lehtësimit të tranzicionit të tyre në një ekonomi formale duke zgjeruar mbrojtjen ligjore, duke përmirësuar pajtueshmërinë, duke përgjithësuar kontratat e shkruara, duke siguruar qasje në mbrojtjen sociale dhe duke rritur ndërgjegjësimin e atyre që punojnë nga shtëpia. për të drejtat e tyre.

Për punonjësit e platformës dixhitale që punojnë nga shtëpia dhe aktivitetet e të cilëve paraqesin sfida të veçanta të pajtueshmërisë sepse ata punojnë për punëdhënësit në shumë vende, raporti mbron përdorimin e të dhënave të krijuara nga puna e tyre për të monitoruar kushtet e punës dhe mjetet për të përcaktuar drejtësinë. rroga.

Për punonjësit e telegrafit, raporti u bën thirrje politikëbërësve të marrin masa konkrete për të lehtësuar rreziqet psikologjike dhe sociale dhe për të futur “të drejtën e përjashtimit” në mënyrë që të sigurojnë respektimin e kufirit midis jetës private dhe asaj të biznesit.

Qeveritë, në bashkëpunim me organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve, duhet të punojnë së bashku për të siguruar për të gjithë punëtorët shtëpiak – nëse endje bastun prej palme kacavjerrëse në Indonezi, duke bërë gjalpë shea në Gana, duke etiketuar fotografi në Egjipt, duke qepur maska ​​në Uruguaj. ose të punoni në distancë në Francë – për të kaluar nga sektori i padukshëm në një punë dinjitoze. /ora24.tv