Qeveria do ndryshojë ligjet për të ndihmuar koncesionarët ?

MAQEDONI – Qeveria është e vendosur vendosmërisht të shtyjë ndryshimet në Ligjin për Burimet Minerale në një procedurë urgjente, megjithë reagimet negative të publikut profesional. Ndryshimet do të nënkuptojnë një pengesë të madhe për vendin përsa i përket standardeve të BE për industrinë e minierave dhe vijnë menjëherë pasi i njëjti ligj prezantoi dispozita që ndalojnë përdorimin e cianurit toksik dhe acideve në përpunimin e xeheve për minierat e reja, e cila u vlerësua. si një hap përpara, konsideroni eko-aktivistët. Raporton slobodenpecat.mk

 

Në reagimin e tyre ndaj Ministrit të Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ministria e të cilit po propozon ndryshimet në ligj, “Nisma O2”, “Instituti i Gjelbër” dhe Instituti për Studime të Komunikimit (SHKB), nënshkruan kërkesën për të filluar paketën e ndryshimeve nga e përditshmja urdhri i Kuvendit, sepse publiku tani, për shkak të procedurës urgjente, nuk ka njohuri për atë që propozohet nga ndryshimet në këtë ligj, i cili nuk u botua në ENER.

 

Ndryshimet e propozuara parashikojnë fshirjen e detyrimit të koncesionerëve për raportin tekniko-teknologjik mbi procedurën e shfrytëzimit të lëndëve të para minerale me teknikat dhe substancat që do të zbatohen, si dhe fshirjen nga ligji të detyrimit për garancinë financiare të depozituar në rast të efekteve të dëmshme në mjedis. Nga ana tjetër, Projektligji mban të njëjtën tarifë simbolike koncesioni prej 2% dhe vetëm e rishpërndan atë në favor të vetëqeverisjes lokale.

Ndryshimet në Ligjin për Burimet Minerale janë një gabim katastrofik dhe do të jetë një turp për shtetin, sepse ato vetëm do të lehtësojnë korrupsionin dhe pastrimin e parave në fushën e minierave dhe do të vazhdojnë të rrezikojnë mjedisin, thanë aktivistët e Strumicës Bekteshi, i cili ka vite që lufton kundër hapjes. në minierën e bakrit dhe arit në Ilovicë.

 

“Ndryshimet e propozuara parashikon fshirjen e detyrimit të koncesionarit për të kërkuar leje nga shteti në transmetimin e paketës kontrolluese të aksioneve është planifikuar të mos paguajnë një tarifë prej 7 për qind të vlerës së koncesionit në rast se ju nuk kërkojnë një leje pune, dhe janë mundëson që në të ardhmen pronari përfundimtar i kompanive që shfrytëzojnë xeherorin në Maqedoni të jetë një person fizik jo-rezident, dhe jo si më parë – një person juridik, me seli në vend, i cili është një boshllëk ligjor në ligjin për pastrimin e parave” – thonë aktivistët e Strumicës.

Kushtet për koncesionet për gërmimin e rërës dhe zhavorrit gjithashtu lehtësohen

Ndryshimet e propozuara në Ligjin për Burimet Minerale gjithashtu lehtësojnë kushtet për marrjen e një koncesioni për gërmimin e rërës dhe zhavorrit, megjithëse ka shembuj të shumtë të dokumentuar të abuzimit deri më sot, të cilat kanë shkatërruar shumë shtretër lumenjsh dhe tokë pjellore. Vetëm ajo pjesë e Ligjit kërkon një vlerësim të veçantë dhe gjetjen e zgjidhjeve krejtësisht të ndryshme, të qëndrueshme, të cilat marrin parasysh mjedisin, thuhet në reagimet e eko-aktivistëve të drejtuar kundër miratimit të ndryshimeve në këtë ligj.

 

“Projektligji është harmonizuar me dispozitat e ligjeve të tjera. Propozohet që ai të miratohet me procedurë përmbledhëse. Prandaj nuk është publikuar në sistemin ENER ”, u përgjigj Ministria e Ekonomisë. Sipas tyre, mjaftonte të konsultoheshim me përfaqësuesit e Shoqatës së Minierave të Maqedonisë.

Sipas Ministrisë, detyrimi për raportin tekniko-teknologjik nuk është fshirë, por është transferuar në nenin 55 të Ligjit, sepse mënyra e shfrytëzimit rregullohet në projektin kryesor të minierave, i cili i paraqitet aplikimit për licencë për shfrytëzim. Vendimi i mëparshëm për të paraqitur këtë raport, së bashku me kërkesën për një koncesion shfrytëzimi, ishte i parakohshëm. Prandaj, ata thonë se vlerësimi për degradimin e tokës, bonifikimin dhe rehabilitimin e tokës, si dhe plani i menaxhimit të mbetjeve, rregullohen në dokumentacionin e paraqitur në aplikimin për leje shfrytëzimi. Për atë qëllim, garancia financiare është planifikuar të dorëzohet menjëherë para lëshimit të licencës së shfrytëzimit, lexohet në shpjegimin e ndryshimeve të propozuara të dhëna nga Ministria e Ekonomisë.

Prandaj, ata janë kategorikë se nuk ka vend për panik edhe kur bëhet fjalë për shfrytëzimin e rërës nga shtratet e lumenjve, sepse ndryshimet diferencuan madhësinë e zonës dhe periudhën e vlefshmërisë së koncesioneve për shfrytëzimin e rërës dhe zhavorrit që nuk ndodhen në shtretërit e lumenjve dhe brigjet e trupat ujorë sipërfaqësorë (rrjedhat e ujit, liqenet dhe rezervuarët) kur koncesioni jepet në tokën shtetërore dhe kur koncesioni jepet me kërkesën e pronarit të tokës./ora24.tv