Sot është dita e fundit për parashtrimin e kandidaturave për zgjedhjet lokale më 17 tetor

Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale, partitë politike dhe kandidatët e pavarur janë duke pritur ditën e fundit për të paraqitur kandidaturat e tyre për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Kandidaturat i dorëzohen Komisioneve Komunale Zgjedhore (KKZ) deri në mesnatën e sotme. KKZ -të do të kenë ekipet e tyre kujdestare deri në përfundimin e afatit që të mund kandidaturat të dorëzohen, raporton in7,mk.

Komisionet Komunale Zgjedhore do t’i shqyrtojnë kandidaturat dhe nëse i plotësojnë kushtet, ato do t’i pranojnë ose do t’u japin afatin e duhur parashtruesve për të korrigjuar mospërputhjet. Pasi të jenë pranuar, pra më së voni deri më 18 shtator, KKZ -ja i paraqet listat në KSHZ për një short për rendin e tyre (jo më vonë se 23 shtator).

Kandidatët për kryetar komune dhe listat e këshilltarëve të një partie apo koalicioni marrin të njëjtin numër rendor në të gjitha komunat. Listat do të publikohen në faqen e internetit të KSHZ -së dhe do të shpallen nga Këshillat zgjedhorë.

Përfaqësuesit e autorizuar të të gjitha partive politike, pra parashtruesit e listave për zgjedhjet lokale, do të nënshkruajnë Kodin për zgjedhje të drejta dhe demokratike në nivel qendror, më së voni deri më 23 shtator.

Nënshkrimi i Kodit organizohet nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor në bashkëpunim me Institutin kombëtar demokratik.

Siç informoi anëtari i KSHZ -së, Boris Kondarko, sepse bëhet fjalë për zgjedhjet lokale, nënshkrimi dhe promovimi i këtij kodi do të bëhet në dy nivele. Një nivel do të organizohet drejtpërdrejt nga KSHZ -ja përmes komisioneve të tyre zgjedhore komunale.

Kondarko përmendi se është e re që në tekstin e kodit ata do të shtojnë se të gjithë kandidatët kandidatë janë të detyruar të përmbahen nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes dhe çdo diskriminimi për çfarëdo baze, veçanërisht në bazë të gjinisë.

Më 9 shtator në mesnatë përfundoi kontrolli në Listat zgjedhore për zgjedhjet locale. KSHZ -ja kumtoi se gjithsej 14,921 persona kanë kontrolluar Listën e Zgjedhësve deri në fund të afatit.

Partitë politike kanë shtyrë për nesër aktivitetet publike në lidhje me zgjedhjet lokale për shkak të ditëve të zisë pas zjarrit në Spitalin Kovid të Tetovës, ku vdiqën 14 persona.

Megjithatë, disa prej tyre njoftuan edhe mbiemrat e kandidatëve për kryetarë komunash para afatit të fundit për dorëzimin e kandidaturave në KKZ.

Fushata për zgjedhjet lokale më 17 tetor fillon më 27 shtator, ndërsa përfundon më 15 tetor në mesnatë. Zgjedhjet lokale do të mbahen me respektimin e masave për parandalimin e përhapjes së Kovid-19./ora24.tv