Sot fillon ri-shqyrtimi i ligjit për regjistrimin e veturave me targa të huaja

MAQEDONI – Sot fillon të zbatohet Ligji për regjistrimin e automjeteve me targa të huaja në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore. Njofton akademik.mk

Ky ligj rregullon procedurën dhe kushtet për regjistrimin e automjeteve motorike për transportin e udhëtarëve (kategoria M), automjetet e mallrave (kategoria N), automjetet me dy rrota dhe tre rrota dhe quadriciklet (kategoria L) dhe rimorkiot – përfshirë gjysmë rimorkiot. (kategoria O), me targa të huaja që kanë hyrë në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore deri më 1 tetor 2020 dhe kushtet për përdorimin e përfitimeve financiare për regjistrimin e këtyre automjeteve.

Pronari ose përdoruesi, përkatësisht personi i autorizuar për tjetërsimin e automjetit ose personi i cili do të blejë automjetin që plotëson kërkesat ligjore, kryen regjistrimin në bazë të një aplikacioni të paraqitur për regjistrim.

Qëllimi i këtij ligji është regjistrimi i automjeteve me targa të huaja me tarifa të reduktuara deri në 50% të vlerës së përcaktuar të të gjitha tarifave të ngarkuara për importin e automjeteve nga autoritetet shtetërore kompetente.

Dispozitat e këtij ligji u referohen automjeteve të importuara deri më 1 Tetor të këtij viti dhe me të paktën standardin Euro 4 dhe do të zbatohen për një periudhë prej një viti.

“Kjo masë do të sigurojë rregullimin sistematik të pjesëmarrjes së këtyre automjeteve në trafik dhe të ardhurat e fondeve për buxhetin dhe ekonominë e vendit në vlerë prej 25 milion euro, të cilat do të jenë të destinuara për projekte me interes për qytetarët”, thuhet në shpjegimin ligjor./ora24.tv

 

Për më shumë linku poshtë :

https://akademik.mk/utvrden-predlog-zakon-za-registratsija-na-vozila-so-stranski-registarski-tablichki/