BE i bënë thirrje Maqedonisë sëBE i bënë thirrje Maqedonisë së Veriut të dënojë dhe ndjek aktet e urrejtjes kundër pakicës bullgare Veriut të dënojë dhe ndjek aktet e urrejtjes kundër pakicës bullgare

Bullgaria i kërkoi Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të BE-së që sulmet e motivuara nga urrejtja ndaj bullgarëve etnikë në Maqedoninë e Veriut dhe ndjekja…

Lexo më tepër BE i bënë thirrje Maqedonisë sëBE i bënë thirrje Maqedonisë së Veriut të dënojë dhe ndjek aktet e urrejtjes kundër pakicës bullgare Veriut të dënojë dhe ndjek aktet e urrejtjes kundër pakicës bullgare